แจ้งถอนเงิน

ระบบแจ้งฝากเงินผ่านเว็บไซต์ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง


รหัสสมาชิก*

ชื่อสมาชิก*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล์*
บัญชีธนาคารที่ถอน*
ชื่อบัญชีที่ถอนเงิน*

เลขที่บัญชีที่ถอน*

จำนวนเงินที่ต้องการถอน*

ถอนเงินจากเว็บไซต์[1]*
จำนวนที่ต้องการถอน[1]*

ถอนเงินจากเว็บไซต์[2]
จำนวนที่ต้องการถอน[2]

ถอนเงินจากเว็บไซต์[3]
จำนวนที่ต้องการถอน[3]